Constructieberekening aanbouw, wanneer is het noodzakelijk?

Er kan vandaag de dag worden vastgesteld dat mensen graag hun bestaande bewoonbare oppervlakte willen uitbreiden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Eén van de meest voor de hand liggende en tevens ook populairste keuzes is het voorzien van een zogenaamde aanbouw. Op deze manier is het mogelijk om meteen over een significante hoeveelheid aan extra bewoonbare oppervlakte te komen beschikken zonder dat je daarvoor op zoek moet gaan naar een compleet nieuwe woonst. Dit gezegd hebbende zijn er in deze situatie wel verschillende zaken waar je aandacht aan zal willen schenken. Het laten uitvoeren van een constructieberekening aanbouw is daar één van. Wil je hier graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral snel verder lezen!

Is een constructieberekening aanbouw verplicht?

Veel mensen onderschatten de werkzaamheden die komen kijken bij het realiseren van een aanbouw aan hun woning. Wanneer we dit even meer in detail gaan bekijken kunnen we vaststellen dat er tijdens de werken voor het realiseren van een aanbouw een groot gedeelte van de achtergevel zal komen te verdwijnen. Dat betekent dat er een meer dan behoorlijke constructieve verandering zal gebeuren die zomaar de stabiliteit van het pand in het gedrang kan brengen. Het is mede omwille van deze reden dat er bij de realisatie van een dergelijke aanbouw altijd een constructieberekening dient te worden uitgevoerd. Sowieso is een dergelijke constructieberekening aanbouw van cruciaal belang wanneer je vervelende problemen zoals bijvoorbeeld scheurvorming wil voorkomen.

Welke risico’s zou je lopen bij het niet laten uitvoeren van zo’n berekening?

Dat de constructieberekening aanbouw een verplichting is wil in de praktijk nog wel eens op onbegrip stuiten bij heel wat mensen. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar eigenlijk nergens voor nodig. Het is namelijk zo dat net deze verplichting ervoor zorgt dat je kan rekenen op een ontzettend belangrijke zekerheid. Scheurvorming of het verzakken van de constructie zou er namelijk in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat je geconfronteerd zal worden met enorme schadegevallen en dus ook bijbehorende kosten. Indien je een constructieberekening hebt laten uitvoeren is de kans ongelofelijk klein dat je nog met dergelijke kosten worden geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat je zowel op korte als op lange(re) termijn optimaal zal kunnen genieten van jouw aanbouw.

Person Holding Blue and Black Cordless Power Drill

Hoeveel kost een constructieberekening aanbouw laten uitvoeren?

Je moet er rekening mee houden dat er aan het laten uitvoeren van een constructieberekening aanbouw bepaalde kosten verbonden zijn. Zoals eerder op deze pagina ondertussen reeds enkele keren benadrukt is het zo dat je er niet omheen kan om zo’n berekening te laten uitvoeren. Dit betekent uiteraard ook dat je deze kosten verplicht zal moeten betalen. Ondanks het feit dat er in de praktijk best sprake kan zijn van een verschil in kostprijs is het zo dat het gemiddelde tarief ergens zal zijn gelegen rond de 500 euro. Dit lijkt vrij duur, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Mocht er ooit sprake zijn van een verzakking of van scheurvorming zou je namelijk al snel tot de conclusie kunnen komen dat de kosten echt significant hoger kunnen oplopen dan eerst werd verwacht. Om dezelfde reden is een fundering constructieberekening ook van groot belang.