De verhouding tussen mitigeren en de klimaatverandering

Voor een niet onaanzienlijke groep mensen geldt dat ze vandaag de dag op zoek zijn naar manieren om de klimaatverandering een halt toe te helpen roepen. Er zijn heel wat verschillende zaken die ervoor kunnen zorgen dat we meer dan ons steentje kunnen bijdragen als mensen. Het is mede omwille van deze reden dat er op vandaag vastgesteld kan worden dat er bijzonder vaak wordt gesproken over het zogenaamde mitigeren. Het gaat hierbij eigenlijk om de toepassing van een reeks van maatregelen die moeten helpen om de klimaatverandering mee tegen te helpen gaan. Benieuwd wat er hier nu allemaal precies onder valt? Dan moet je zeker verder blijven lezen.

Wat moet je weten over mitigeren?

De bijzondere aandacht die vandaag de dag wordt besteed aan de klimaatverandering heeft er onder meer voor gezorgd dat het begrip mitigeren veel vaker dan in het verleden het geval was wordt gebruikt. Het gaat hierbij dan ook om alle maatregelen die we kunnen ondernemen om de klimaatverandering af te remmen. Denk hierbij onder meer aan het reduceren van de hoeveelheid aan CO2-uitstoot, maar ook aan het opwekken van zoveel mogelijk groene energie. Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat mitigeren en adapteren niet dezelfde zaken zijn. Dit wordt in de praktijk wel vaak gesteld, maar dat is zeker niet juist, integendeel.

Vandaag de dag kunnen we er eigenlijk niet omheen dat we ons moeten aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Omwille van deze reden wordt er bijvoorbeeld veel meer groen in stedelijke omgevingen voorzien. Daarnaast blijft het echter vooral van cruciaal belang om de oorzaak zoveel mogelijk aan te proberen pakken. Het is op dit vlak dat mitigatie een belangrijke meerwaarde biedt. Het loont dan ook zeker de moeite om je hier verder in te gaan verdiepen.

Welke maatregelen vallen hier dan precies onder?

Zoals hierboven al aangehaald is het zo dat we tal van verschillende maatregelen onder de noemer van het zogenaamde mitigeren kunnen plaatsen. Hierbij wordt meer concreet een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende zaken, namelijk:

  1. Het reduceren van de CO2-uitstoot;
  2. Het reduceren van de broeikasgassen;

Wanneer er sprake is van mitigeren wordt er vandaag de dag niet alleen gekeken naar de situatie die op vandaag bestaat. Daarnaast wordt er dan ook in de praktijk stevig getracht om al te denken aan de toekomstige situatie. Wat dit betreft gaat er bijvoorbeeld tegenwoordig ontzettend veel aandacht naar het opslaan van CO2 onder de grond. Dit zou met het oog op de toekomst zomaar een ontzettend belangrijke oplossing kunnen zijn.

Mitigeren is iets waar we allemaal mee bezig moeten zijn

Wanneer er wordt gesproken over mitigeren kan er vastgesteld worden dat er door mensen vooral wordt gekeken naar de overheden van de verschillende landen. Dit gezegd hebbende is het zeker ook zo dat wij als mensen op dit vlak ons steentje bij kunnen dragen. In eerste instantie kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om het energieverbruik in je woning binnen de perken te houden. Het energieverbruik waar wel sprake van is zou dan weer opgevangen kunnen worden door op een duurzame manier stroom op te wekken. Dit door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen. Denk dus zeker en vast niet dat vooral onze overheden verantwoordelijk zijn voor het mitigeren. Ook wij kunnen wat dit betreft absoluut zeker ons steentje bijdragen.