Schoolinrichting zorgt voor sfeer

Het onderwijs blijft altijd onderhevig aan veranderingen. Zo lijkt het dat er met iedere generatie een nieuwe onderwijsmethode wordt geboren. Wat echt zeker is veranderd de afgelopen jaren, is het meubilair. 

Waar het vroeger voornamelijk eenheidsworst was qua inrichting, daar is het vandaag de dag een ander verhaal. Nu is het belangrijk dat het schoolmeubilair stimulerend werkt. De school wordt in de samenleving steeds meer gezien als een leefgemeenschap met ruimtes waarin leerlingen zich thuis moeten voelen. De ouders en hun kinderen kiezen vaak scholen uit waar ze een goed gevoel bij hebben; de uitstraling van het interieur is daarom een doorslaggevende factor geworden.

Concentratie vergroten

Architectuur, inrichting en onderwijsvisie hebben een sterk verband met elkaar. De inrichting van lokalen kan bepalend zijn voor de concentratie van de leerlingen en hoe er te werk wordt gegaan in het algemeen. Kleurgebruik, de plek waar binnen de school meubels worden neergezet alsmede het klimaat in de lokalen zijn belangrijk.

Onderzoeksbureau TNO heeft geconstateerd dat er een samenhang bestaat tussen het maken van fouten en minimale ventilatie. Bij een goede luchtcirculatie ligt dat aantal namelijk veel lager. Verder kan een klas op dusdanige wijze worden ingericht zodat het bevorderend werkt op samenwerking, wanneer dat belangrijk wordt geacht. Voor hetzelfde geld wordt bij een andere plaatsing van het meubilair de zelfstandigheid weer meer bevorderd. 

Met als voorbeeld het plaatsen van opzet – of tussenwanden wordt een geheel andere sfeer neergezet in één en hetzelfde lokaal. Deze kunnen op simpele wijze aan bureaus worden vastgezet. Ook kun je bij het meubilair letten of je over ergonomisch verantwoord materiaal wilt beschikken. Zo zijn er steeds meer scholen die de zogenaamde zit/sta tafels gebruiken. Het is een nieuw inzicht dat afwisselend zitten en staan de productiviteit van mensen vergroot. 

Kwaliteitskaart

De vroeger eentonige aula’s zijn uitnodigende loungeruimtes geworden. Het maakt duidelijk dat het welzijnsaspect belangrijker is geworden. Het omgaan met elkaar en met de ruimte is zwaarder gaan wegen dan louter presteren. Eigenlijk wordt er meer de nadruk gelegd op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Voor de scholen zelf is er een speciale kwaliteitskaart ontwikkeld, waarin gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen. Voornamelijk wordt er mee bedoeld om een lerende cultuur te ontwikkelen, waar enerzijds de leerkrachten en anderzijds de leerlingen en hun ouders in participeren.

 Een effectieve school is in deze optiek goed georganiseerd, al het geld wordt ingezet voor beter onderwijs en de docenten zijn capabel. De sfeergevoeligheid wordt nergens genoemd. Waarschijnlijk omdat sfeer moeilijk meetbaar is.