Waarom is een bouwkundig rapport zo belangrijk

Wanneer je van plan bent om een huis te kopen of te huren dan is het belangrijk dat je bouwkundig rapport hebt. In zo een geval is het ook aangeraden om een rapport op te vragen. Het beste is dat je een bouwkundig rapport opvraagt al voor de verkoop van het huis afgerond is. 

Een helder bouwkundig rapport

Voordat een bouwkundig rapport wordt opgesteld, zal er eerst een bouwkundige keuring moeten plaatsvinden. Deze zal gedaan moeten worden door een deskundige. Alles wat de bouwkundige expert tijdens zijn visuele inspectie zal tegenkomen zal hij neerzetten in het rapport. Het rapport moet duidelijk en helder zijn en het moet ook in een begrijpelijke taal geschreven worden. Ook zal het rapport voorzien zijn van verschillende foto’s die de expert tijdens zijn inspectie heeft genomen. Het gaat om kleurenfoto’s die worden uitgeprint maar die ook digitaal naar je verstuurd worden. 

Eerst de keuring dan het rapport

Aan de hand van de bouwkundige keuring zal een bouwkundig rapport worden opgesteld. Het rapport zal je een inzicht geven over de technische staat en de onderhoudsstaat van het huis. Het rapport is ook voorzien van een kostenbegroting. Als eerst zal je de meest noodzakelijke kosten te zien krijgen. Daarnaast krijg je ook een overzicht van kosten die op de lange termijn kan verwachten. Ook krijg je een overzicht van de verbeterkosten van verschillende zaken die onacceptabel zijn en gelijk aangepakt moeten worden. 

Wat wordt vervat in een bouwkundig rapport

In zo een rapport worden verschillende zaken opgenomen. Denk daarbij aan een samenvattingen van de verschillende kosten. De beoordeling van de verschillende bouwdelen. Uitgebreide informatie over gebreken die tijdens de inspectie zijn waargenomen. Een kostenbegroting van de directe kosten, de termijn kosten en de verbeterkosten. Elk gebrek dat tijdens de inspectie wordt gevonden in het huis zal in het rapport worden opgenomen. Op deze manier heb je alle feiten netjes op een rijtje en heb je meer zekerheid van de kostenraming voor de verschillende herstelwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Zo een rapport maakt het onderhandelen over de prijs van de woning ook makkelijker. Nu weet je precies wat de verbeterpunten zijn en waar ze aangebracht moeten worden. Deze aspecten kunnen een rol spelen bij het verlagen van de prijs van de woning.