WOZ waarde Apeldoorn ontvangen

Woon je in Apeldoorn en heb je de WOZ waarde Apeldoorn ontvangen? Controleer deze dan goed. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ waarde vast en stuurt, meestal in februari of maart, een WOZ-beschikking. Alle eigenaren van een pand, maar ook huurders ontvangen een WOZ-beschikking. De WOZ waarde heeft namelijk ook invloed op de maximale (redelijke) huurprijs voor sociale huurwoningen. Op de aanslag WOZ waarde Apeldoorn vind je terug wat de waarde peildatum is en voor welk kalenderjaar deze aanslag is. Bij de WOZ waarde is de waarde peildatum altijd 1 januari van het voorgaande jaar! Voor het bepalen van de WOZ waarde is de Wet WOZ opgesteld. Gemeentelijke taxateurs voeren steekproefsgewijs taxaties uit aan verschillende panden. Er wordt ook bijgehouden wat de verkoopprijs van woningen is. Al deze gegevens worden verwerkt in een speciaal systeem. Hieruit ontstaat voor elk pand een WOZ waarde.

Niet elk huis is gelijk in het bepalen van WOZ waarde Apeldoorn

Het systeem waarmee de gemeente de WOZ waarde Apeldoorn bepaald, maakt gebruik van gemiddelden. Er wordt te weinig onderscheid gemaakt waardoor de WOZ waarde vaak afwijkt van de eigenlijke waarde. Dat is de reden dat veel mensen bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde van hun huis. De WOZ waarde van een huis wordt ook gebruikt als basis voor meerdere belastingen namelijk:

–       Inkomstenbelasting, eigenwoningforfait

–       Gemeentelijke onroerendezaakbelasting voor eigenaar of gebruiker

–       Waterschapsomslag (waterheffing)

–       Erf- en schenkbelasting

–       Eigenwoningforfait (bij woningbezitters)

–       Vermogensrendementsheffing eigen woningbezitters

Wanneer de WOZ waarde Apeldoorn te hoog wordt getaxeerd betaal je voor al deze belastingen ook te veel. Wordt de WOZ waarde Apeldoorn lager dan worden deze belastingen ook lager. Bekijk met welke panden jouw woning wordt vergeleken. Is die vergelijking niet juist dan kun je WOZ waarde bezwaar aantekenen of laten tekenen.

Gratis WOZ waarde bezwaar aan laten tekenen

Je kunt natuurlijk zelf tegen de WOZ waarde Apeldoorn bezwaar aantekenen. Maar waarom als je dit ook gratis kunt uitbesteden. Een gespecialiseerd bureau WOZ-bezwaar kan dit gratis voor je uitvoeren. Het bezwaarmakers bureau kan dit gratis doen voor particulieren omdat ze, bij gegrondverklaring van het bezwaar, een vast bedrag betaald krijgen door de gemeente. Wordt een WOZ waarde bezwaar niet gehonoreerd dan neemt het bezwaarmakers bureau de kosten voor eigen rekening. Natuurlijk zijn er wel een paar zaken die jezelf moet doen. Allereerst moet je jezelf aanmelden bij het bezwaarmakers bureau. Ze vragen om de WOZ waarde beschikking en jouw verdenkingen waarom deze te hoog zou zijn. Eerst onderzoeken ze of zij op die gronden bezwaar aan kunnen tekenen. Als ze menen dat dit kan, vragen ze een handtekening zodat zij gemachtigd zijn om namens jou bezwaar aan te tekenen.

Binnen 6 weken na dagtekening bezwaar aantekenen

Let erop dat je bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-aanslag bij de gemeente binnen moet zijn. Je kunt op de volgende gronden bezwaar aan laten tekenen:

·         Vergelijkende woningen komen niet echt overeen

·         Oppervlakte of inhoud van woning komt niet overeen met aanslag

·         Slechte woonomgeving

·         Slecht onderhoud van de woning

·         Nog niet klaar met verbouwing

·         Overlast in de buurt door bijvoorbeeld horeca of daklozenopvang

·         Meer verkeer in de straat of de buurt